2421035800 6974559746 Ανθίμου Γαζή 161 Β - Βόλος allergiologostasios@gmail.com